Home | CULTURĂ | UN ROMÂN PROPUS PENTRU NOBEL. CĂRŢILE PARADOXALE ALE LUI FLORENTIN SMARANDACHE

UN ROMÂN PROPUS PENTRU NOBEL. CĂRŢILE PARADOXALE ALE LUI FLORENTIN SMARANDACHE

Publicat de
Foto:art-emis.ro Foto:art-emis.ro

...Avem în faţă două cărţi, trimise nouă, într-un plic, de către un român stabilit în SUA - cu o personalitate puternică şi cu o viaţă care, în sine, este, cum ar zice Edmund Hillary, „Înalta aventură” – o „odisee” a înălţimilor (în primul rând, spiritual-existenţiale!)

 

1- Frate cu meridianele şi paralelele – vol. 6, Ed. Silviana, Rm.-Vâlcea, 2010 – şi
2-Dragă domnule Rotaru – antiscrisori, Ed. Dacoromână TDC, Buc., 2011.

Două cărţi ciudate, precum autorul lor – Florentin Smarandache, o adevărată forţă a Duhului logico-ştiinţific şi informatic. În plus, este propus la Premiu Nobel pentru Literatură. Curios este, însă, faptul că, până acum, cel puţin, nu i s-a acordat, lui Florentin Smarandache, Premiul Nobel pentru Matematică, Fizică, Informatică... În aceste ultime domenii, cu adevărat (din câte am aflat şi din câte ne putem da noi seama singuri, cu restrânsa noastră cultură ...„realistică”), nu există, în plan mondial, vreun cercetător care să-l merite, la ora aceasta, cu mai mare deplinătate.

Dar, pentru că am afirmat, din start, că avem de-a face cu o personalitate extrem de interesantă, atât prin operă, cât şi prin crâncena aventură a unei vieţi, de o ritmicitate unică a „motorului” voinţei de înfruntare şi umilire a destinului vitreg – considerăm că, unui român-cititor onest, îi va stârni, în suflet (sau aşa credem noi că s-ar cuveni...!), furtuni de mândrie şi admiraţie, de emulaţie spirituală - aflând câte ceva despre existenţa, la limitele fantasticului, a acestui om...înainte de a afla despre cele două cărţi, pe care avem de gând să vi le prezintăm, spre probarea categoriei straniului - care domină, în primul rând, fiinţa şi opera literară, ale lui Florentin Smarandache – „cercetător ştiinţific, scriitor, profesor universitar”, de origine română, de la “University of New Mexico, Gallup Campus, New Mexico, Statele Unite ale Americii”.

...Începem, deci (folosindu-ne de datele din C.V.-ul domniei sale):

S-a născut la 10 decembrie 1954, în Bălceşti (Vâlcea). Studii: A absolvit Şcoala Generală în Bălceşti (1961-1969), apoi Liceul Pedagogic (1969-1972), în Craiova, continuând la Rm. Vâlcea, 1972-1974); diploma de învăţător; stagiul militar, cu termen redus, la Medgidia (1974-1975); a absolvit Facultatea de Ştiinţe, secţia informatică, a Universităţii din Craiova (1975-1979), ca şef de promoţie; obţine doctoratul în matematică (Teoria Numerelor), la Universitatea de Stat din Chişinău (1995-1997).

În Statele Unite, urmează studii de perfecţionare în matematică, informatică şi educatie, la Arizona State University (Tempe) (1991), Pima Community College (Tucson) (1995), University of Phoenix (Tucson) (1996); obţine şi un Masterat în Informatică; studii postdoctorale la New Mexico State University (Las Cruces) (1998), University of New Mexico (1998, 1999), National Science Foundation (Chautauqua Program, University of Texas, Austin) (1999), şi Los Alamos National Laboratory (Educational Networking Support Program) (Gallup) (1999). În iunie-iulie 2009, lucrează ca profesor cercetător vizitator la Air Force Research Laboratory in Rome, NY, SUA.

Iar între 15 mai - 22 iulie 2010, ca profesor cercetător la ENSIETA (Brest, Franta).

Activitate: A participat, ca elev şi student, la olimpiade şcolare de matematică, obţinând premii şi mentiuni locale şi naţionale (1967-1974) şi a condus cercuri de matematică, în liceu şi la universitate; a participat la Olimpiada studenţească “Traian Lalescu”, Cluj-Napoca (1977); a participat la diverse sesiuni ştiinţifice, pentru studenţi, în Craiova şi Iaşi (1978-1979); a pregătit şi selecţionat echipa elevilor marocani (Rabat), pentru Olimpiada Internaţională de Matematică din Paris (1983).

Profesii: În perioada 1982-1984, este profesor cooperant în Maroc, predând matematicile în limba franceza (Lycée Sidi El Hassan Lyoussi din Sefrou). Revine în ţară, continuând activitatea didactică; profesor la Liceul “Nicolae Bălcescu”, din Craiova (1984-1985). În anul 1986, nu poate obţine viza de ieşire din ţară, pentru a participa la Congresul Internaţional al Matematicienilor, de la Universitatea din Berkeley (California) şi face greva foamei; publică o scrisoare de protest în Notices of the American Mathematical Society (Providence, RI), în care solicita libertatea de circulaţie a oamenilor de ştiinţă; se interesează de soarta sa Dr. Olof G. Tandberg, secretar la Academia de Ştiinţe din Stockholm, care îi telefonează din Bucureşti. În perioada anilor 1986-1988, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj nu-i mai acordă post, din motive politice, fiind obligat să supravieţuiască din meditaţii. În toamna anului 1988, obţine, cu greutate, un paşaport de turist pentru Bulgaria. De aici, trece în Turcia, unde cere azil politic. Este deţinut în lagărele de refugiaţi politici din Istambul şi Ankara (1988-1990).

Emigrează în Statele Unite ale Americii în 1990, unde lucrează ca inginer de software, la corporaţia Honeywell, din Phoenix (Arizona), specializată în calculatoare (1990-1995); profesor adjunct de matematică la Pima Community College, din Tucson (1995-1997); din 1997, este asistent universitar de matematică, la University of New Mexico (Gallup), în 2003 devine conferenţiar universitar, iar în 2008 - profesor universitar.

Între 2007-2009 este Şef de Departament.

În matematică, a introdus gradul de negare al unei axiome ori teoreme (vezi “geometriile smarandache care pot fi parţial euclidiene şi partial neeuclidiene”, 1969, www.gallup.unm.edu/~smarandache/geometries.htm ), multi-structurile (vezi “structurile smarandache unde o structura mai slaba conţine insule de structuri mai puternice”), şi multi-spaţiile (combinaţii de spaţii heterogene) [www.gallup.unm.edu/~smarandache/algebra.htm ].

Lucrările sale în Teoria Numerelor s-au bucurat de o anumită popularitate internaţională, deoarece matematicieni români, cât şi străini (din SUA, Canada, Japonia, Brazilia, Franţa, China, Bangladeş, Italia, Bulgaria, Spania, Suedia, Australia, Rusia, Cehia, Olanda, Chile, India, Ungaria) au scris 29 cărţi şi câteva sute de articole, note şi probleme propuse, despre aceste noţiuni. În 1997, la Universitatea din Craiova, s-a organizat Prima Conferinţă Internaţională asupra Noţiunilor de tip Smarandache, în Teoria Numerelor, cu participarea unor cercetători din ţară, dar şi din Suedia, Franţa, Rusia şi Spania.

Publicaţii: Din 1970, a început colaborarea la revista şcolii, “Năzuinţe”, apoi la alte periodice româneşti şi străine (vreo 50 ştiinţifice şi, peste 100 - literare). Şi-a tradus o parte din lucrări în franceză şi engleză, altele i-au fost traduse în spaniolă, portugheză, italiană, esperanto, rusă, sârbă, japoneză şi arabă. Colaborări cu poeme şi piese de teatru, la 42 de antologii româneşti, franceze, italiene, americane, indiene şi coreene.

Prolific autor, co-autor, editor şi co-editor a 150 de cărţi publicate de circa patruzeci de edituri (printre care edituri universitare şi tehnice, edituri profesionale ştiinţifice şi artistice, precum Springer Verlag, Pima College Press, Moorhead State University, Universitatea din Chişinău, ZayuPress, Haiku, etc.) - din zece ţări şi în mai multe limbi, şi peste 200 de articole şi note (unele se pot încărca din site-urile de la LANL / Cornell University http://arXiv.org/find si CERN), în matematică (teoria numerelor, geometrie neeuclidiană, logică), fizică, filozofie, literatură (poeme, nuvele, povestiri, un roman, piese de teatru, eseuri, traduceri, interviuri), rebus (careuri, enigmistică) şi artă (experimente în desene, picturi, colaje, fotografii, artă pe computer) - în română, franceză şi engleză, dintre care: Formule pentru spirit (debut editorial, 1981- sub pseudonimul Ovidiu Florentin); Le sens du non-sens, Problemes avec et sans ... problèmes!, Fes, Maroc (1983); Antichambres/Antipoésies/Bizarreries, Caën, Franţa (1989); NonPoems (poeme de avangardă), Phoenix (1990); Only Problems, Not Solutions!, Chicago (1991); LE PARADOXISME: un Nouveau Mouvement Littéraire, Bergerac, Franţa (1992); Dark Snow, Phoenix (1992); NonRoman, Craiova (1993); MetaIstorie (trilogie teatrală), Bucureşti (1993), pe care-a tradus-o în engleză, sub titlul "A Trilogy in pARadOXisM: avant-garde political dramas" (ZayuPress 2004); Întâmplări cu Păcală (piese de teatru pentru copii), Fugit.../ jurnal de lagăr, Bucureşti (1994); Collected Papers, Vol. I, II, III, Bucureşti, Chişinău, Oradea (1996, 1997, 2000); Scrieri Defecte (proză scurtă), Craiova (1997); Distihuri Paradoxiste, Afinităţi (traduceri), Norresundby, Danemarca (1998); Întreabă-mă, să te-ntreb! (interviuri), Târgovişte (1999); Outer-Art (album de artă), Cântece de Mahala, In seven languages (poeme), Oradea, 2000; A Unifying Field In Logics. / Neutrosophy. Neutrosophic Probability, Neutrosophic Set, and Neutrosophic Logic, Rehoboth, SUA (2000). A editat, printre altele: Second International Anthology on Paradoxism (cuprinzând 100 scriitori de pe glob), şi Third International Anthology on Paradoxism (distihuri paradoxiste de la 40 poeţi de pe glob), Oradea (2000).

A propus extinderea probabilităţilor clasice şi imprecise la 'probabilitate neutrosofică' - un vector tridimensional, ale cărui componente sunt submulţimi ale intervalului ne-standard ]-0, 1+[.

Din anul 2002, împreună cu Dr. Jean Dezert, de la Office National de Recherches Aeronautiques din Paris, se ocupă de fuziunea informaţiei, extinzând Teoria Dempster-Shafer la o nouă teorie de fuzionare a informaţiei plauzibile şi paradoxiste (numita Teoria Dezert-Smarandache:

[ www.gallup.unm.edu/~smarandache/DSmT.htm ]).

În 2004 creează un algoritm de Unificare a Teoriilor şi regulilor de Fuziune.

În fizică, a introdus paradoxuri cuantice şi noţiunea de 'nematerie', formată din combinaţii de materie şi antimaterie, ca o a treia formă posibilă de materie - prezentată la Caltech (Conferinţa Anuală din cadrul Societăţii Americane de Fizică, 2010) şi Institutul de Fizică Atomică (Magurele, 2011).

 

Pe baza unui manuscris din 1972, când era elev la Rm. Vâlcea, publicat în 1982, a emis ipoteza că 'nu există o barieră a vitezei în univers şi se pot construi orice viteze'

( http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html ).

Această ipoteză a fost confirmată, parţial, pe 22 septembrie 2011, la CERN, când s-a demonstrat, experimental, că neutrinii muoni circulă cu o viteză mai mare decât viteza luminii.

Pe baza ipotezei sale, a propus o Teorie Absolută a Relativităţii – care să nu producă dilatarea timpului sau contractarea spaţiului, sau alte paradoxuri relativitice, care sunt, mai degrabă, ficţiune, decât realitate. Apoi şi-a extins cercetarea la o diversificare a Parametrizării Teoriei Speciale a Relativităţii (1982): http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf .

În filozofie, a introdus conceptul de 'neutrosofie', ca o generalizare a dialecticii lui Hegel, care stă la baza cercetărilor sale în matematică şi economie, precum 'logica neutrosofică', 'mulţime neutrosofică', 'probabilitate neutrosofică', 'statistică neutrosofică'.

A generalizat logicile fuzzy, intuitivă, paraconsistentă, multi-valentă şi logica dialetheistă la 'logica neutrosofică' (in Dictionary of Computing de Denis Howe); în mod similar, a generalizat mulţimea fuzzy la 'mulţime neutrosofică': [ www.gallup.unm.edu/~smarandache/neutrosophy.htm ]

În literatură şi artă a fondat, în 1980, curentul de avangardă numit paradoxism, ca un protest împotriva totalitarismului - curent care are mulţi adepţi în lume. Constă în folosirea excesivă, în creaţii, a contradicţiilor, antitezelor, antinomiilor, oximoronilor, paradoxurilor. A introdus 'distihul paradoxist', 'distihul tautologic', 'distihul dual'. Experimente literare a realizat şi în drama sa Patria de Animale, unde nu există niciun dialog, iar în O lume Întoarsă pe Dos, scenele sunt permutate, dând naştere la un miliard de miliarde de piese de teatru distincte! Piesele lui s-au jucat în România (Teatrul I.D.Sârbu din Petroşani, Teatrul Thespis din Timişoara), Germania (la Karlsruhe), şi Maroc (la Casablanca, unde Patria de Animale a obţinut Premiul Special al Juriului Internaţional):

[ www.gallup.unm.edu/~smarandache/a/Paradoxism.htm ].

În 1993, a efectuat un turneu în Brazilia (Universitatea din Blumenau etc.).

La bibliotecile de la Arizona State University (Tempe) şi University of Texas (Austin) sunt depozitate manuscrise, reviste, cărţi, fotografii, casete, videocasete, privind activitatea sa creativă, în două colecţii speciale, numite The Florentin Smarandache Papers.

Invitat să conferenţieze la U. Berkeley (2003), NASA Langley Research Center-SUA (2004), NATO Advance Study Institute-Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and Experimental Biophysics-Rusia (2005), Bloomsburg University-USA (1995), University Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonezia-Malang si University Kristen Satya Wacana Salatiga-Indonezia (2006), Universitatea Minufiya (Shebin Elkom)-Egipt (2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton [Ohio, USA] (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanica (2009), Air Force Research Lab si Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, Franţa) - 2010, Academia Română – Institutul de Mecanică a Solidelor şi Comisia de Acustică (Bucureşti - 2011) etc.

A prezentat lucrări la multe Conferinţe Internaţionale de Fuziune a Informaţiei ori a Senzorilor {Australia - 2003, Suedia - 2004, SUA (Philadelphia - 2005, Seattle– 2009, Chicago - 2011), Spania - 2005, Italia - 2006, Belgia - 2007, Canada- 2007, Germania - 2008, Scoţia - 2010}.

A prezentat lucrări şi la Conferinţele Internaţionale IEEE GrComp (GeorgiaState University at Atlanta - 2006, KaohsiungNational University in Taiwan– 2011).

În anul 2011 a primit Premiul "Traian Vuia", al Academiei Române pentru Ştiinţe Tehnice, apoi Doctor Honoris Causa, de de Academia DacoRomână din Bucureşti - 2011, şi de la Universitatea Beijing Jiaotong (BJTU) din China – 2011, iar în 2010 - Medalia de Aur pentru Ştiinţă, de la Academia Telesio-Galilei din Anglia, acordată la Universitatea Pecs, din Ungaria.

AFILIERI: membru al Societăţii de Ştiinte Matematice din România (1980-); Mathematical Association of America (1983-1990); American Mathematical Society (1992-); Academia Oamenilor de Ştiinţă Români (1993-); ARA (1999-); Poetry Society of America; Uniunea Scriitorilor Români; International Poets Academy (India); La Société Les Amis de la Poésie (Franta); Association "La Licorne" (Franta); Académie Francophone (Franţa); Societatea Română de Haiku; Academy of American Poets; Modern Languages Association (SUA); Centre d'Études et de Recherches Poétiques Aquitaines (Franţa); International Writers and Artist Association (USA); World Union of Free Romanians (Anglia); Free Romanian Writer Association (Franta); World Academy of Arts and Culture (SUA); Liga Culturală Oltenia; East and West Literary Foundation (SUA); World Poetry Society (India); World Poetry Research Institute (Corea); Societatea Mihai Eminescu (Australia); referent la Zentralblatt für Mathematik (Germania) (1985-).

Premii: A obţinut 16 premii literare, dintre care: Premiul special la proză, Concursul National Marin Preda, Alexandria (1982); International Eminent Poet, Madras, India (1991); Diplôme d'Honneur en poésie fantaisiste, L'Académie des Lettres et des Arts du Périgord, Franţa (1992); La Médaille d'Argent pour l'ensemble de son oeuvre, Bergerac, Franţa (1992); Grand Prix, 4~ Edizione del Premio Internazionale di Poesia e di Narrativa Goccia di Luna, Bastremoli, Italia (1993); Premiul de Excelenţă al Revistei Haiku, Bucureşti (1997); Best Poet Award of Rio Grande Press, Amarillo, Texas, USA (1998); Premiul revistei "Lumina", pentru eseu şi contribuţii personale, Novi Sad, Iugoslavia (1998); Diploma de Onoare a Societăţii Anton Pann, Rm. Vâlcea (2000); Premiul “Podul lui Traian”, la Festivalul Internaţional Drumuri de spice, Uzdin, Iugoslavia (2000).

A fost nominalizat pentru Premiul Nobel în Literatură, pentru anul 2011, pentru cele 75 de cărţi literare publicate ( vezi http://fs.gallup.unm.edu//2011NobelPrizeInLiterature-nomination.pdf ).

A vizitat 40 de ţări, despre care a scris în memoriile sale (vezi Galeria Foto: http://fs.gallup.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html ).

BIBLIOGRAFIE:

Sute de articole, cărţi şi recenzii s-au scris despre activitatea sa internaţională.

Cărţile pot fi încărcate din:

Biblioteca Digitală de Ştiinţe:

http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/eBooks-otherformats.htm

şi din Biblioteca Digitală de Literatură:

www.gallup.unm.edu/~smarandache/eBooksLiterature.htm .

***

…Acestea sunt “veştile” de pe Internet.

Acum, trebuie să mărturisim că, atunci când am văzut, pe copertă, titlul: “Frate cu meridianele şi paralelele”, vol. 6 – gândul ne-a zburat la un Josef Conrad (cu Proscrisul din Arhipelag...), la Karel Čapek, cu Impresiile sale de călătorie (din Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia...) - ...ori la Jean Bart al nostru, cu Europolis-ul lui...sau, chiar, la „călătorul” nautic Radu Tudoran!

...Nu. Nu e nimic din toate astea.

Cartea are XI capitole: 1-Pe aripile…zborului, în Dayton-Ohio!; 2-Paradoxuri în “Noul Mexic”; 3-În Bălceştiul natal, România; 4-Bursier la…Air Force; 5-Fortul Stanwix; 6-În oraşul lui Bill Gates; 7- Cascada Niagara; 8-Alaska; 9-Yellowstone; 10-Un oltean la Paris; 11-În Marea Caraibilor.

…La prima vedere, nu avem de-a face cu călătorii spre nişte spaţii noi, fascinante, obsesive etc. – pare că ni se dau doar stricte şi seci informaţii, extrase dintr-un ghid turistic (mediocru), ori internetistico-mecanice (deci, “la îndemâna” oricui…şi total neutrale, de parcă autorul nu ar călători într-o geografie reală şi într-o istorie vie, ci într-o geografie televizată şi într-o istorie extrem de vagă, complet virtualizată!): “Long Island Sound (estuar în Oceanul Atlantic, între statele New York şi Connecticut), lângă oraşul Bridgport” (p. 36); “Orville (1871-1948), Wilbour Wright (1867-1912), SUA: la 17 decembrie 1903, la Kill Devil Hills, în statul Carolina de Nord, cei doi fraţi din Dayton, Ohio, au efectuat, pe rând, fiecare, câte două zboruri în linie dreaptă” (p. 40); “Cutremurul din 1964 a provocat 100 de morţi, iar străzile 4 şi 5 din Anchorage au fost distruse. A avut magnitudinea de 9,1 pe scara Richter şi a durat 4,5 minute” (p. 141); “În hotelul <>, un tablou despre moartea exploratorului britanic, cunoscut sub numele de Căpitanul Cook, în Golful Kealakeua, din Hawaii, la 14 februarie 1779. El a explorat Noua Zeelandă (între 1768-1771), a descoperit insulele Hawaii (denumite de el Sandwich, în cinstea sponsorului expediţiei sale), în 1778 – şi a navigat în Oceanul Antarctic între 1772-1775” (p. 136); “Portul Anchorage are cea mai mare mare din lume” (p. 149); “În religia creştină, vinul reprezintă sângele lui Hristos, proclamat ca atare la consiliul din Lateran, în 1215” (p. 181); “Insula Jamaica e descoperită de Columb, în anul 1494, dar colonizată slab de spanioli” (p. 192) etc.

Deşi aceste informaţii - “de ghid turistic”/”agenţie turistică” (contactată direct sau pe/prin Internet)! – ori de dicţionar de buzunar! - supra-abundă (dând impresia puternică a unei realităţi artificiale, pur livreşti: s-ar insinua, printre rânduri, sugestia că, în zilele noastre, nici nu merită să te mişti din patul tău comod, putând urmări, “pufos” şi fără niciun risc aventuroso-existenţial asumat - “spectacolul lumii” la TV, ori navigând pe Internet!) – cei care ar afirma că omul lipseşte din carte – s-ar înşela amarnic!

Greşit! Omul există, şi încă din plin, cu nenumărate ofuri, şi amărăciuni, şi nostalgii de…ne-neutralizat (pe lângă contactele, profund înviorătoare, cu oameni majori, din breasla cercetării ştiinţifice…precum prof. univ. dr. Zhang Wenpeng, David Schmidley, preşedintele UNM/Univ. New Mexico, prof. univ. emerit dr. Paul Wang etc.)! Dar, când şi când, omul îşi presară, în text, chiar şi “impresii organice”, provocate de climă (“Am un frig în mineeee …de parcă mi l-a băgat cineva cu o pompă!” (p. 155), sau convingeri viscerale, “de maţe împestriţate” (“Să nu-i văd şi să nu-i aud pe niciun coleg de la Universitate…nu le deschid e-mail-urile…sunt în vacanţă. Mi-s dragi ca sarea-n ochi (mai ales cei de la administraţie)!” (p. 137) … - însă (prea rar, din păcate!) şi cu poezie discretă, “în flux scurt”, “telegrafic” (precum este şi existenţa umană, în acest univers demenţial de grăbit!)… - …firavă, adevărată, delicată: “În împărăţia apelor, meduzele amintesc de nişte balerine” (p. 154).

…Pe oriunde peregrinează, cu conferinţele sale (despre propriile revoluţii, în matematică ori în fizică şi-n logică-informatică) - din Ohio până în Alaska, ori de la Paris şi până în Caraibe, românul Florentin Smarandache duce cu el necazul şi sentimentul de revoltă, contra nedreptăţii (real-imediate sau potenţiale), trăind în cadrul unei societăţi umane grav şi teribil de penibil “deraiate” spiritual (“Acum ştiu de ce oamenii beau şi-i înţeleg: să uite de viaţa asta mizerabilă şi fără sens, manipulată de cei bogaţi şi cu putere. Merg pe la conferinţele astea ca să-mi pun creierul la contribuţie, să nu lenevească. Să fiu permanent în situaţii de învăţare, asimilare şi creaţie” - p. 177; “Sunt prea bătrân pentru lumea asta, pe care n-o mai înţeleg”- p. 190) - şi amintirea strâmtorării sau chiar strâmtorarea endemică – traduse, toate, în obsesia “costurilor” – de la onorarii de conferinţă şi până la produse ori servicii: “Am primit, ca onorariu, un cec de 250 $” (p. 16); “Cu autobuzul 24 (biletul 2 $), ajung din centru la Space Needle (Acul Spaţial); 16 $ intrarea” (p. 114); „E sâmbătă şi am fost în Utica, la Walmart, ca să-mi cumpăr o păturică subţire (10 $), o lingură şi un cuţit (dar n-am avut încotro, a trebuit să iau un pachet de patru bucăţi, din fiecare – 1 $ + 1 $ )” – p. 91; “Lilia voia şi ea să vândă căciuli şi ciorapi împletiţi de ea, însă îi trebuia aprobare de la primărie, iar taxa era scumpă (100$)” (p. 138); “Un film despre mirabila auroră boreal. 8, 75$ intrarea” (p. 145); „Plecat cu trenul din orăşelul Seward. 119 $” (p. 152); “Plătesc 17 euro pentru numai două beri” (p. 176); “Mi-e foame şi cumpăr un sandwich de 3,80 euro (cu salam, brânză şi puţine vegetale)” (p. 183); “Te-agaţă vânzătorii peste tot. Şi nişte preţuri mai mari ca-n America (n.n.: în Jamaica/Montego Bay)! Fostele colonii engleze sunt scumpe. 4 $ intrarea pe plajă” (p. 189); „Pe plaja Groovy, din Montego Bay, o gustare la restaurant – preţ ridicat” (p. 189) – şi (deşi nerecunoscută!) expresia nostalgiei originilor: „Am fost pe destule litoraluri, pe 3-4 continente, dar cel mai mult mi-a plăcut (fără nicio chestie de patriotism) la Marea Neagră; Eforie Nord a fost plaja mea preferată. Parcă mai îngrijit, mai animat şi plin de viaţă. Mi-amintesc de gogoaţa înfuriată cu ciocolată (dulce ca mierea, caldă), de peştişorii mărunţi, prăjiţi, ce-i ronţăiam şi-i înghiţeam ca pe seminţe, de porumbul copt, ori bând bere şi mâncând mici la terasă” (p. 189); „Închiriem un taxi pentru o zi: 120 $ şi mergem la Ocho Rios (Opt Râuri – în spaniolă)” (p. 191); „20 $ intrarea, de persoană, pentru un tur de 45 de minute la Grota Verde” (p. 195) – totul, dublat de amintiri matriceale: „Îmi aminteam de Peştera Muierii, din Polovragi, judeţul Gorj, unde am fost în tabără când eram în clasa a şaptea. Aici se ascundeau în special femeile şi copiii, când năvăleau turcii; bărbaţii erau plecaţi la oaste, să lupte” (p. 197) ; „Cumpărăm (2,5 $/100 g) rom jamaican” (p. 200); “Taximetriştii îţi spun un preţ când te urci în maşină şi-ţi cer alt preţ (mai mare!) când cobori!” (p. 210) etc. etc.

…Nimic, nici măcar Parcul Yellowstone, nu-l trezeşte pe autor dintr-o stare de apatie (de fapt, o atitudine profund resentimentară!) şi abulie “anti-socială” şi “anti-cosmică”, în care însăşi natura “se prezintă” …ne-conform cu standardele de “cost” (…de energie a atenţiei!) şi “imagine” servită - normale (cel puţin aşa ne creează impresia autorul volumului, un adevărat “grognard” napoleonian, în lumea pigmeilor escroci “capitalişti”…cam troglodiţi, în mentalitatea lor, exclusiv “profitardă”) – de pe un mal şi de pe celălalt, al Atlanticului: “Maluri de piatră la gheizere (s-au format) şi o baltă ca un abis care duce în fundul pământului. Când erupe, se-aude vuuu, vuuu…parcă-i infernal. Mai degrabă interesant, decât frumos, la Yellowstone” – s.n. (p. 163); “La 6,20 dimineaţa, am ajuns la Paris. Am schimbat în aeroport 300 $ şi am primit 169 $ (aproape jumătate!)” – s.n. (p. 173)...

…Şi îşi încheie cartea, aparent triumfalist, în realitate chinuitor – cu, mereu, aceeaşi obsesie (cât reactiv-conştientă, cât subliminală) a “costului capitalismului”: “Am ajuns a doua zi în Dallas, la Motel 6 (58,89$, iar taxiul de la aeroport 28 $). Veni, vidi, vici! Am câştigat experienţă de viaţă, noi informaţii şi impresii” (p. 220).

…”Am câştigat experienţă şi impresii…”.

Poate…Mai curând, şi-a completat colecţia de nemulţumiri şi frustrări socio-financiare şi… cosmice!

…Pentru că nu există, nicăieri în carte, semnele “călătoriei iniţiatice”. Cel puţin, nu în ce priveşte spaţiile - de dincolo de Atlantic, sau…vest-europene (…ceea ce nu-i major diferit, ca mentalitate a profitului şi a batjocoririi valorii autentice, într-o lume dominată, tot mai înspăimântător, de ignoranţă şi de impostură! – …la Paris, îi povesteşte, “pe şerveţele”, unui amic “de breaslă” – dr. Athanasis Chantis, cercetător în materie condensată, “grec după tată, rus după mamă, s-a născut în Uzbekistan, dar a trăit în Grecia” : “I-am spus cum e ridiculizată Ipoteza Smarandache – că nu există viteză limită în Univers)” – s.n., p. 173)! În schimb, călătoria spre “inima” (neaflată!) a satului său natal, Bălceşti (pentru a se auto-recupera spiritual-existenţial!) tentează o acţiune de “regressus ad uterum”. Nereuşită – şi revelatoare de TOTAL NEREUŞITĂ ADAPTARE LA LUME, din pricini de dezrădăcinare: “Nu-mi mai place în România, nu mă pot adapta în America…” (p. 84).

…Acest volum 6 al cărţii “călătoriilor” bombănitoare, ale celui care-şi ascunde frustrările identitare, în cercetări furibunde, scânteietoare (mai curând …explozive!) - ascunde, în fapt, un Ahasverus al spaţiilor pe care nu le poate umple cu sine - şi al minţii pe care n-o poate goli (întru descoperiri pur-ideatice!), îndestul de febril, pentru a nu-şi mai aminti problemele identităţii umane…ale Patriei (uneori negată, dar mereu evocată!).

***

La fel stau lucrurile şi în cazul cărţii de “antiscrisori” – “Dragă domnule Rotaru”. Titlu: “Un mare cărturar şi om de suflet, ION ROTARU” – apoi: “Omul Rotaru s-a dovedit modest, popular, deschis şi de-o cultură enciclopedică. (…) M-a cuprins şi pe mine în această capodoperă” (p. 4) - n.n.: Istoria literaturii…hmmm.

Când am citit aceste prime rânduri, mai mult decât apologetice, parcă extatic-religioase (se simţea febra celui ce-şi caută, în viaţă, eul modelar obiectivat!) – ne-am zis: “Ce Dumnezeu, doar am fost coleg de filială USR cu Ion Rotaru, la Bacău! Mi-a mâncat un ceas întreg, apoi, la Focşani, într-un restaurant de întâlnire a scriitorilor, povestindu-mi, cu o vulgaritate de gândire de-a dreptul greţoasă, cum şi-a tăiat el scroafa, de Crăciun…! Ce-mi vine dl Smarandache cu tămâierile astea …<>?! Probabil, plăteşte cu vorbe frumoase, faptul că Ion Rotaru l-a prins în grotesca şi atât de fetid-meschina lui <> ”.

...Nu. Nici de data asta, prima impresie nu era valabilă. Ciudat şi surprinzător (ca totdeauna!), Florentin Smarandache, „de la începutul anului 1988”, când purta „o corespondenţă înverşunată” cu Ion Rotaru, sau, mai degrabă, cu umbra ne-scriitoare/încăpăţânat şi îndelung tăcută a criticului băcăuano-bucureştean (care a asasinat promoţii întregi de liceeni români, cu Analizele şi sintezele lui atât de insipide, că-ţi venea să-i strângi de gât pe examinatorii „administrativi” de la bacalaureat, care-ţi cereau să le ştii... „pe de rost”!) – devine, pe parcursul cărţii, o entitate de Duh independentă! Se demonstrează, astfel, de către un paradoxist[2] (Florentin Smarandache se situează în poziţia de ctitor-părinte al acestui curent avangardist, zice-se... – ...snob, zicem noi! - pentru care România şi Terra, mai ales în momentele acestea de degringoladă axiologică şi spirituală TOTALĂ, de impostură intelectuală din ce în ce mai agresivă, eclipsând grav orice valoare de Duh autentică, răstălmăcind ameninţător, brutal, semantica tuturor mesajelor de Duh! – nu este pregătită şi, deci, de care, deocamdată, cel puţin, NU ARE NEVOIE! - ... poate doar în mediile celor invertiţi cu Duhul... - ...”academicii” smiorcăiţi!), paradoxul de a-şi forma personalitatea PRIN NEGAREA MODELULUI: când Florentin Smarandache ajunge la acrostihul „NU MAI AM RĂGAZ PENTRU NIMIC” – apare şi independenţa sa fiinţială şi expresivă; prin negarea „modelului”, se afirmă noua fiinţă spirituală, explodată (cvasi-tragic! – mânjită/pângărito-sfinţită de toate umorile uterine ale şovăielilor sălbatice şi ale îndoielilor sinucigaşe!) din crisalida propriilor adulări paradoxale:

„Vreau să vin în Piaţa Aviatorilor să vă epatez, sunt cinic. Am fugit în America să mă ratez

cu succes!

(...)M-am gândit paradoxist de multe ori paradoxist la corespondenţa noastră paradixist. Câte scrisori paradoxist v-am trimis? Paradixist! De aceea, paradoxist, îndrăznesc să paradoxist cu Dvs. (...) de câte ori nu l-aţi citat în (n)a(s)mintita d-voastră D-voastră d-Voastră istorioară literară (istoriucă, adică poveste)? (...)

P.S.: Aveţi o poză la îndemâna şi îndepiciorul d-voastră” (p. 107).

...Şi îşi sfârşeşte procesul de ...”de-placentizare rotariană” şi de auto-idetificare (amar-ratată, întru...anti-literatură, precum „elveţianul” româno-evreu Tristan Tzara!) astfel: „Vă răspund într-o doară...(n-am zis: într-o doagă!). (...) Aţi înţeles, dar, c-am primit romanul dvs. Scrieţi foarte plastic, cu vocabular bogat, atrăgător, iar ca semne de punctuaţie folosiţi...virgula (unora?)” – s.n. (p. 117).

Noroc că dl Ion Rotaru, Dumnezeu să-i ierte grelele de pagini păcate, avea o sensibilitate de...pachiderm! Altfel, iritantul „părinte” de curent avangardist l-ar fi tras în frigarea...morală, cu acea...paranteză otrăvită!

...Deocamdată, aspectul ludic domină (cu excesivă autoritate), asupra dimensiunii estetice a textului. Nu ştim, încă, dacă Florentin Smarandache va putea să iasă (curând), din starea infertilă de frondă permanentă, şi să devină un CREATOR AUTENTIC ŞI, MAI ALES, CONSTANT. Şanse ar avea. Destule! Tocmai am vorbit despre modul cum s-a autocreat un om, Florentin Smarandache, prin...Florentin Smarandache şi umbrele sale damnate. Con-damnate (om şi umbră) la co-existenţă şi la eternă căutare, eternă peregrinare... „Neutrosoful”[3] Florentin Smarandache, „frate cu meridianele şi paralelele” eului său, atât de brutal şi, totodată, atât de timid sondat şi...niciodată aflat-fixat, definitiv...!

...decât în FORMULE (...pline de geniu, e drept!).

Paradoxal...???!!!

 --------------------------------------------------------------------------------

 

[1] - Florentin Smarandache, Frate cu meridianele şi paralelele – vol. 6, Ed. Silviana, Rm.-Vâlcea, 2010 – şi Dragă domnule Rotaru – antiscrisori, Ed. Dacoromână TDC, Buc., 2011.

 


[2] - «“Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar împotriva unei societăţi închise, România anilor 1980, unde întreaga cultură era manipulată de un singur grup. Numai ideile lor contau. Noi, ceilalţi, nu puteam publica aproape nimic. Şi-atunci am zis: hai să facem literatură… fără a face literatură! Să scriem… fără să scriem nimic. Cum? Simplu: literatura-obiect. ‘Zborul unei păsări’, de pildă, reprezenta un “poem natural”, care nu mai era nevoie să-l scrii, fiind mai palpabil şi perceptibil decât nişte semne aşternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit un “poem artificial”: deformat, rezultat printr-o traducere de către observant a observatului, iar orice traducere falsifică, într-o anumită masură”.


[3] -Neutrosofia este o nouă stiință din domeniul filozofiei care studiază originea, natura și scopul neutralităților, precum și interactiunea acestora cu diferite spectre de idei. Neutrosofia a fost introdusa de Florentin Smarandache în 1995.

 

Subscribe to comments feed Comentarii (208 publicate)

avatar
Parerea mea 12/07/2012 20:47:49
Florentin Smarandache va lua Premiul Nobelesti cind va zbura scroafa asasinata de regretatul profesor Ion Rotaru. Are sanse mari si la Premiul Pulitzer, insa: in versiunea Catavencilor de altadata. Fel de fel de gogaldai se dau rotunzi pe Internet, cu saniuta Google, doar-doar vor prosti pe cineva - o cumatra, un vecin, un texan analfabet de al lui George W.Bush, un vrancean din Botirlau, etc
avatar
Mickey 02/04/2013 13:49:38
Arictles like this really grease the shafts of knowledge.
avatar
Cresterea Prepelitelor 02/04/2013 17:19:07
Cum poti castiga 3000 de euro lunar Crescand Prepelite intr-un spatiu de numai 20mp?Iata cum AFACEREA TA cu PREPELITE devine profitabila in doar 60 de zile si iti aduce 1100 lei,la fiecare 125 lei investiti in productie.Detalii pe:www.crestereaprepelite.ro
avatar
ozlfwy 02/04/2013 19:29:48
lIAghL <a href="http://xgectrirfkrp.com/">xgectrirfkrp</a>
avatar
ibfxeouja 07/04/2013 00:57:32
UgR4Hc , vxyulrjebqip, [link=http://kzilgztzrxyw.com/]kzilgztzrxyw[/link], http://gwcozaeoujaw.com/
avatar
carti 22/04/2013 01:15:34
Eu zi ca va avea foarte mare succes cu cartile sale. O sa cumpar si eu aceste carti, sunt foarte curios sa le citesc sa vad daca merita sau nu premiul nobel.
avatar
Stewartsauff 18/09/2017 04:43:05
<a href=http://buy-bupropion.store/>bupropion</a>
avatar
Brettcon 18/09/2017 04:43:54
<a href=http://buy-levitra.shop/>where can i buy levitra online</a> <a href=http://genericlasix.pro/>lasix no prescription</a> <a href=http://genericcialis.work/>generic cialis</a>
avatar
BillyKaw 18/09/2017 04:52:48
<a href=http://buy-revia.reisen/>revia</a> <a href=http://citalopramhbr20mg.store/>citalopram</a> <a href=http://azithromycin.systems/>azithromycin</a>
avatar
AaronInili 18/09/2017 05:03:42
<a href=http://effexorxr.us.org/>Effexor Online</a>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 208 | afişare: 1 - 10

Spune-ţi părerea despre acest articol!

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Te rog să introduci codul din imagine:

Captcha
  • Trimite unui prieten Trimite unui prieten
  • Versiune pentru imprimantă Versiune pentru imprimantă
  • Versiune text Versiune text

Informatii Autor

Adrian Botez

Articolul este etichetat cu:

Acest articol nu are etichete

VOTEAZĂ ACEST ARTICOL

5.00