Home | OPINII | Adrian Botez | A TREIA SCRISOARE, CĂTRE „UN PRIETIN”… CARE PREAMĂREŞTE ÎNVĂŢĂTURILE EBRAICE, STRÂMBÂND ÎNSĂ DIN NAS LA CELE ALE LUI ZALMOXIS ŞI ALE HRISTOSULUI…!

A TREIA SCRISOARE, CĂTRE „UN PRIETIN”… CARE PREAMĂREŞTE ÎNVĂŢĂTURILE EBRAICE, STRÂMBÂND ÎNSĂ DIN NAS LA CELE ALE LUI ZALMOXIS ŞI ALE HRISTOSULUI…!

Publicat de

...Poate să aveţi dreptate, cu admiraţia dvs., pentru semnele rabinatului evreiesc. Şi eu am scris, cândva, despre aceste lucruri (în tomuri groase...!), dar, în fundul sufletului meu, eu nu mai cred în ele. Şi mă ruşinez şi mă smeresc spre iertăciune (faţă de neamul meu de ţărani şi ciobani… voievodali!), pentru ce am scris, cândva – şi nu am crezut decât cu luciferica minte, din trufie cărturărească... precum cea a lui Iuda!!!

...Mă mulţumesc să fiu ţăran/cioban bucovinean, şi, zău, Duhul meu n-are nevoie de toate semnele Vechiului Testament – ale Torei Pentateuce, Mişnei şi Ghemarei... ori, şi mai rău, de învăţăturile Talmudului rabinic. Acum, nici măcar de Kabbalbah ori chiar de Zohar. Noul Testament îmi este îndestul. Şi nu-i cred întru totul pe unii dintre preoţii noştri, când spun că rădăcina Noului Testament este în Vechiul Legământ”. Că ar fi zis şi Hristos... Rădăcina, poate…, dar altoiul de Duh Hristic, care schimbă fundamental…rădăcina”, care creează METANOIA/ÎNTOARCEREA PE DOS A DUHULUISIGUR nu e din Vechiul Legământ!!!

Nu, Hristos n-a vrut să înspăimante, cu gândul rupturii” religioase, pe cei deja terorizaţi de rabinatul lacom, crud şi şmecher!!! Nimic din învăţăturile nazareului nu se compară cu învăţăturile” (?!) Vechiului Testament – excepţii făcând Cartea Facerii, Poruncile de pe Sinai – şi câţiva Profeţi (de soiul lui Isaia: sărbătorile voastre sunt, pentru mine, o povară (...) Mâinile voastre sunt pline de sânge: spălaţi-vă, curăţaţi-vă! Nu mai faceţi rău înaintea ochilor mei! Încetaţi odată! (...). Preface-vor săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul!sărbătorile voastre sunt, pentru mine, o povară (...) Mâinile voastre sunt pline de sânge: spălaţi-vă, curăţaţi-vă! Nu mai faceţi rău înaintea ochilor mei! Încetaţi odată! (...). Preface-vor săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul – zice Dumnezeul lui Isaia... cu totul alt Dumnezeu decât cel al lui Moise, care tare mai seamănă cu Satana (Dumnezeul urii, mâniei şi răzbunării!”!!!) – şi, evident, cu totul altul decât al evreilor nazişti de azi, din artificialul stat Israel, care nu doar sunt vinovaţi de genocid asupra palestinienilor, ci şi de blasfemie şi pângărire/profanare asupra mormintelor palestiniene, pe care le scurmă cu buldozerele, pentru a nega decizia divină, de A EXISTA NEAMUL PALESTINIAN, PE FAŢA PĂMÂNTULUI, ÎN ISTORIE!!!).
...Hristosul meu (de acum) este foarte... român/valah. Iar ochii Lui sunt albaştri, cereşti... – asta o adevereşte, îndestul, şi vălul din Torino. Şi este
cu un cap/Duh deasupra tuturor oamenilor”.
...Poate că ungurii vor fi fiind de acord cu dvs., dar Zalmoxis şi Orfeu ai noştri – NU! Zalmoxienii ştiau despre Mântuire... (degeaba încercaţi să îi credeţi mai proşti decât erau! – ei au dat strălucit Examenul Credinţei, în faţa Sfântului Apostol Andrei!!!) – când în podişurile mongole nici nu se gândiseră părinţi să plodească prunci
hunici”... cea mai nobilă rasă... Să ne ferească Dumnezeu de ispita cea mare a lui Iuda – ispita trădării cărturăreşti/fariseice! Vai de cel ispitit, dar şi mai vai de cel prin care vine ispita!

Doamne,-ajută-ne să ne ridicăm deasupra mândriei luciferice şi a ispitei superbiei!

…Vă rog, nu vă revoltaţi prea mut contra meal! Am o neîncredere, suspiciune şi revoltă profundă şi foarte îndreptăţită de realitatea de Duh contemporan, a României (suspiciune şi revoltă cărora le-au dat apă la moară” atâţia farisei şi cărturari” români contemporani, de la I.P. Culianu la N. Manolescu şi Eugen Simion... – nu pun, aici, în discuţie, cazurile jalnice, ale triadei Pleşu-Liiceanu-Patapievici...!), neîncredere şi revoltă gata să iasă, mereu, oricând – din starea de potenţialitate/virtualitate, faţă de intelectualitatea trădătoare, a zilelor noastre! Aş fi fost copleşit de o profundă mâhnire, dacă s-ar fi adeverit vreo defectare” până şi din partea dvs., pe care vă preţuiesc atât de mult, pentru calităţile intelective!
...Dacă am greşit în interpretarea semnelor şi a Duhului textului dvs., îmi cer, cu smerenia cuvenită, scuze! M-aş bucura să fi greşit… 
...Dacă am greşit în interpretarea semnelor şi a Duhului textului dvs., îmi cer, cu smerenia cuvenită, scuze! M-aş bucura să fi greşit…

...V-am spus/scris: nu neg, ci sunt deplin de acord că strădaniile dvs. etimologico-lingvistice sunt extraordinare şi, deci, absolut salutare. Mai ales cele care merg către sanscrită, în care nenumărate vocabule sunt extrem de asemănătoare cu cele... valahe!!!
...Despre
blonzenia” lui David sunt foarte puţin încredinţat... – dar despre tracismul filistenilor sunt deosebit de bine documentat! (...ca şi despre tracismul esenienilor de la Marea Moartă, în rândul cărora Hristos şi-a revelat, deplin, esenţa sa Dumnezeiască!!!).
...Iar parşivenia uciderii războinicului-cavaler Goliat, care propusese un duel cinstit (şi ştiţi bine faptul că Dimitrie Cantemir spune, în Descrierea Moldovei, despre
moldoveni”/români/valahi, că admirau duelul cu sabia, adică faţă către faţă şi Duh către Duh”! - şi le era greaţă foarte” de puşcoace/sâneţe, care nu arătau eroismul celui drept, ci doar laşitatea celui care stă ascuns şi loveşte din ascunziş......!!!) – şi, deci, nu se aşteptase la parşivenia ...praştiei” (...de altfel, nu e departe totul, în legenda eroică” a lui David, de parşivenia murdară a Dalilei + sacerdoţiul rabinic, în cazul Samson”, ca şi de atâtea altele asemenea de oribil-criminale, din Vechiul Testament…!) nu pot să am decât o repulsie organică...!

...Nu, hotărât NU! David nu poate figura în galeria eroilor! Şi seamănă extrem de mult, el, David, cu poporul evreu din Vechiul Testament – având toate trăsăturile esenţiale ale rasei sale (asta, vorbind în general, excepţiile întărind regula…): necinstit, trufaş, imoral/amoral, lacom şi extrem de senzual, înmâlit în materie şi crud.
Isteţ, doar isteţ...! – dar isteţimea este, mai curând, a fiarei, iar nu a omului îndumnezeit. Psalmii lui David sunt mult prea senzuali, pentru a fi deplin spirituali...! Religia mozaică, de fapt, este aşa... Mult mai spiritualizaţi sunt arabii sufişti!!! (...a se vedea şi cazul Vasile Lovinescu, un alt respins” de la masa înţelepţilor României [complet opus rudei sale, masonul materialist grosier, Eugen Lovinescu] – care a suferit” iniţierea sufistă!).

...Da, mă bucur grozav că... dracul nu e atât de negru şi că ideile noastre nu sunt prea depărtate (cel puţin aşa vreţi a-mi sugera) – aşa cum mi-aţi creat impresia (dusă până la cvasi-certitudine!), în precedenta dvs. epistolă.
E bine să ţinem cât mai strâns” de
averea” noastră (a ROMÂNILOR!) de Adevăr!!! Dacă nu noi, atunci cine să aibă îngrijire şi minunare/mirare, faţă de Lumina ei orbitoare?! Duşmanii de moarte ai spiritualităţii noastre?! Nu prea cred…Dacă nu noi, atunci cine să aibă îngrijire şi minunare/mirare, faţă de Lumina ei orbitoare?! Duşmanii de moarte ai spiritualităţii noastre?! Nu prea cred…

Doamne,-ajută-ne să-ţi vedem Lumina şi să fim vrednici a o slăvi!

***

Nu faceţi politică? Şi ziceţi că sunteţi patriot. Bine, atunci s-ar zice că eu nu sunt patriot, pentru că eu fac politică – şi anume, fac politica ... polis-ului” , numit (pentru mine!) România. (Niciodată a vreunei găşti/partid, ORICARE AR FI ACEEA!!!). Şi fac această politică (neglijându-mi scrierile mele personal-individualiste” – cum se zice acum... – care scrieri, poate, vor fi având oarece importanţă, pentru grupul restrâns al intelectualilor – fireşte, dacă aceşti intelectuali, cu ghilimele sau fără, chiar au urechi de auzit şi ochi de văzut, şi nu se comportă şi trăiesc precum cârtiţele...!), pentru că asta consider eu că e Misiunea mea, în aceste vremuri...!

...Spuneţi că voi pătrunde misterele scrise de dvs.. Nu cred că le voi pătrunde, pentru că singurele autentice şi esenţiale mistere sunt cele ale Lui Dumnezeu.

...Sunt iniţiat rosicrucian – dar asta nu înseamnă NIMIC, pentru mine în raport cu ORTODOXIA.

...Nu sunteţi nici primul, nici ultimul, care mă numeşte fanatic” (pentru că eu caut şi mărturisesc Adevărul…). Stimate domn, nu s-ar fi clădit nimic mai de Doamne-ajută, nici material, nici ideatic, în lumea asta, fără fanatism”! Al lui Boirebista, Decebal şi al voievozilor noştri martiri (dar nu numai voievozii ne-au fost martiri!), dar şi al lui Michelangelo, sau Beethoven, sau Van Gogh… sau al anonimilor, smeriţilor arhitecţi de palate ori de lăcaşuri sfinte… Fanatismul nu este doar distructiv, cum se pare că dvs. credeţi. Fanatismul este acea fervoare vizionară (şi, deci, ţine şi de religie!), care i-a îndemnat pe oameni să înalţe – spre Ceruri Divine: piramide, biserici, catedrale, gânduri, cântări şi visări... SCĂRI (fierbinţi de credinţă, NU TURNURI BABEL !) către El.Fanatismul este acea fervoare vizionară (şi, deci, ţine şi de religie!), care i-a îndemnat pe oameni să înalţe – spre Ceruri Divine: piramide, biserici, catedrale, gânduri, cântări şi visări... SCĂRI (fierbinţi de credinţă, NU TURNURI BABEL !) către El.

... Credinţa în Dumnezeu e universală, nu aparţine niciunei religii în mod special” …?! Deh, stimate domn, o fi şi credinţa eschimosului, în Ursul Alb, importantă pentru el, eschimosul (şi aşa şi este!), dar nu este importantă/fundamentală, pentru evoluţia spirituală a Terrei!!! Fanaticul din mine (de fapt, extrem de rezonabilul, dar insistentul căutător de Hristos-Adevăr....) şi-a dat răspunsul, prin mii de ore de reflecţie, prin mii de cărţi şi mii de oameni consultaţi de mine pe cale orală” – alt clişeu! – (dintre care, câteva zeci chiar fiind înţelepţi şi înduhovniciţi, cu nădejde!!!), că doar CREŞTINISMUL poate fi supremul stadiu, prin care planeta asta prăpădită” (de fapt, aleasă”... evident, dvs. NU puteţi crede în geocentrism... înapoiatul” de mine – DA!!!) va evolua până la cel mai înalt stadiu spiritual, acela la care chiar se revelează autenticul Mister Divin – zis şi Paradis...!

Ortodoxia este CHEIA DE BOLTĂ A REVELAŢEI ŞI A MÂNTUIRII – … dar nu intrăm acum în controversă, cu privire la schisma din 1054 şi consecinţele ei, adică rătăcirile/ereziile apusene…!!!
...Să mă eliberez de dogmă? Păi, cum? Oare chiar nu vă daţi seama că însăşi fiinţa noastră este Dogma???!!! Ia încercaţi şi
purtaţi-vă ochii în tălpi, ne-dogmatic”...! Aşa-i că nu se poate?! Da, cum v-am spus: Dogma-Decizia Divină este însăşi Fiinţa Noastră – trupească şi de Duh, de Viaţă şi de Moarte. Aşa ca în Oul dogmatic al legionarului” Ion Barbu/Dan Barbilian – care avea dreptate, când ne mustra de uitarea Dogmei (Sfântul Duh [Principul Cosmic Masculin] se purta pe deasupra apelor [ Principiul Cosmic Feminin]”) dădea/înălţa slavă DOGMEI: Să vezi la bolţi pe Sfântul Duh / Veghind vii ape fără stuh, / Acest ou – simbol ţi-l aduc, / Om şters, uituc. / Nu oul roşu. / Om fără saţ şi om nerod, / Un ou cu plod / Îţi vreau plocon, acum de Paşte: / Îl urcă -n soare şi cunoaşte! / Durata-nscrie-n noi o roată. / Şi mai ales te înfioară / De acel galben icusar, / Ceasornic fără minutar / Ce singur scrie când să moară / Şi ou şi lume. Te-înfioară / De ceasul, galben necesar... / A morţii frunte – acolo-i toată. / În gălbenuş, / Să roadă spornicul albuş, / Întocma - dogma !

Vedeţi câtă sfântă înţelegere se dă, de către legionarul” Ion Barbu, Tainei Morţii? Care Moarte – FACE PARTE INTEGRANTĂ, din Taina Vieţii.

 

Subscribe to comments feed Comentarii (10 publicate)

avatar
un cititor lucid 02/07/2010 15:50:35
Este de admirat forţa debordantă cu care Adrian Botez îşi apără principiile, convigerile şi, implicit, valorile autentice ale neamului nostru.
avatar
florentin 03/07/2010 11:36:37
Adrian Botez e cărturar adevărat. Travaliul său e, e bazat pe competenţă. Debordanţa ţine de firea sa iute. Ne-ar trebui vreo 5-6 de astfel de voci în ruginita Academie Română şi chestiunile morale ar fi vitale în această ţară în care se gândeşte cu burta, nu cu mintea, inclusiv şi mai ales acolo sus, la guvern, presedinţie, parlament.
avatar
O.M. 04/07/2010 23:31:34
le zice destul de ghinisor dl Botez, dar bate si câmpi in multe aspecte teologice
avatar
Joy 25/08/2014 01:46:06
Bine, data viitoare voi fosloi şi emoticoane. Sigur că glumeam Cu năduf, dar glumeam. Vorbisem cu cineva pentru o serie de modificări (contra-cost). cente2i m-a ame2nat, apoi m-a abandonat. Acum am apelat la alţi băieţi. Aştept.După o privire iute-iute pe site-ul căruia i-ai schiţat un review: nu eenţeleg floricelele din header (ştiu că-s multe teme aşa, dar mă ge2ndesc că se pot elimina) şi nu-mi place font-ul. Sau e deja bold?
avatar
Dragon 25/08/2014 17:21:04
That takes us up to the next level. Great posngti.
avatar
Chassidy 26/08/2014 20:15:06
<a href="http://kdetvxrc.com">Phmoneenal</a> breakdown of the topic, you should write for me too!
avatar
Medford 27/08/2014 00:18:10
That's a sharp way of thinikng about it. http://douknwefrae.com vtqdplnvkw [link=http://furhnhx.com]furhnhx[/link]
avatar
Letitia 29/08/2014 14:32:17
That's the <a href="http://nrwxggzavxu.com">peerfct</a> insight in a thread like this.
avatar
Kaylea 31/08/2014 21:02:32
Furrealz? That's maveolrusly good to know. http://ipgqookltyy.com mqkvfj [link=http://ruucitiigdc.com]ruucitiigdc[/link]
avatar
Carlynda 31/08/2014 22:26:47
That's way the besstet answer so far! http://byyitfl.com gkaxsmjyurt [link=http://xkafwxwn.com]xkafwxwn[/link]
total: 10 | afişare: 1 - 10

Spune-ţi părerea despre acest articol!

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Te rog să introduci codul din imagine:

Captcha
  • Trimite unui prieten Trimite unui prieten
  • Versiune pentru imprimantă Versiune pentru imprimantă
  • Versiune text Versiune text

Informatii Autor

Adrian Botez

Articolul este etichetat cu:

credinta, religie

VOTEAZĂ ACEST ARTICOL

5.00