Home | OPINII | Mircea Dinutz | NOI, RROMII ŞI... AI NOŞTRI

NOI, RROMII ŞI... AI NOŞTRI

Publicat de
NOI, RROMII ŞI... AI NOŞTRI

Termenul rromi a fost avansat pentru prima dată de către regele Cioabă la primul congres ţigănesc ce a avut loc la Londra în 1971, dar a fost oficializat cu sprijinul conducătorilor politici români de după 1990 (prietenii ştiu de ce!!) şi devine obligatoriu prin semnătura ministrului de externe Petre Roman, începând cu anul 2001 *** INSTANTANEU

 

NOI, RROMII ŞI… AI NOŞTRI

Doamne, ţi se umflă pieptul de mândrie (patriotică, era să zic!), când auzi cum un stadion întreg (fie el din Franţa sau Italia) îi aclamă pe românii din teren, din sute/mii de piepturi, cu toată tăria: Ţi-ga-nii, ţi-ga-nii!!, în condiţiile în care tot ei, occidentalii, în spaţiul cotidian, îi consideră rromi, romi, români, ce să mai discutăm, pe aceia care se ocupă cu cerşitul (agresiv), cu ciorditul (metodic şi eficient), cu înşelătoria (rudimentară), asediind capitalele europene cu tenacitate şi lăsând întotdeauna amprente ce sensibilizează opinia publică prea puţin dispusă să se informeze de la sursă, să analizeze cumpănit faptele şi să se concentreze, cât de cât, la nuanţe! Doamne, ţi se umflă pieptul de mândrie (patriotică, era să zic!), când auzi cum un stadion întreg (fie el din Franţa sau Italia) îi aclamă pe românii din teren, din sute/mii de piepturi, cu toată tăria: Ţi-ga-nii, ţi-ga-nii!!, în condiţiile în care tot ei, occidentalii, în spaţiul cotidian, îi consideră rromi, romi, români, ce să mai discutăm, pe aceia care se ocupă cu cerşitul (agresiv), cu ciorditul (metodic şi eficient), cu înşelătoria (rudimentară), asediind capitalele europene cu tenacitate şi lăsând întotdeauna amprente ce sensibilizează opinia publică prea puţin dispusă să se informeze de la sursă, să analizeze cumpănit faptele şi să se concentreze, cât de cât, la nuanţe! Romi – rromi – ţigani – români, pentru ei e totuna, unde mai pui ideea absurdă, care-i stăpâneşte, că toţi cei care locuiesc între Carpaţi, deci un întreg popor, nu pot avea decât asemenea apucături degradante. Vorba amară şi dreaptă a lui Alexandru Petria: cei mai buni făuritori de imagine ai României sunt... ţiganii!! (21 septembrie 2011).

Pentru bogaţii Europei, ei înşişi creatori de valori spirituale durabile, nu contează contribuţia românească, de-a lungul timpului, la îmbogăţirea patrimoniului universal, nici că, spre exemplu, chiar în acest moment, sute de specialişti români, crescuţi, formaţi, în bună parte, la noi acasă, predau în marile universităţi ale lumii, nici afluxul continuu de materie cenuşie, absorbită generos de Occidentul mai apropiat sau mai îndepărtat, pe motive economice, în primul rând. Nimic din toate acestea!! Contează exclusiv doar acele mâini întinse a milogi, faptele reprobabile ale acelora, oriunde s-au dus, bazate pe minciună, înşelăciune, intimidare, deposedare prin violenţă, amorali până la neverosimilitate, asociali, încremeniţi în cutumele şi mentalităţile lor despre viaţă, paralizaţi dintr-un instinct de solidaritate tribală, pe care nicio naţiune modernă nu-l are şi nici nu ar putea să-l aibă.

Accesând cuvântul ţigan, aflăm – cu stupoare – din Wikipedia (sursă de încredere, nu-i aşa?) că, de fapt, ei sunt rromi, romani, de unde împovărătoarea şi mult regretabila confuzie lingvistică şi etnică, pentru care noi nu avem vreo vină. Informaţiile sunt prezentate ca adevăruri incontestabile, când, în realitate, nicăieri în Europa nu se foloseşte cuvântul rrom pentru ţigan, ci gitano (spaniolă), Zingaro (italiană), gitane (franceză), ciganin (sârbo-croată), ciging (maghiară) ş.a.m.d. Termenul rromi a fost avansat pentru prima dată de către regele Cioabă la primul congres ţigănesc ce a avut loc la Londra în 1971, dar a fost oficializat cu sprijinul conducătorilor politici români de după 1990 (prietenii ştiu de ce!!) şi devine obligatoriu prin semnătura ministrului de externe Petre Roman, începând cu anul 2001.Din cercetările specialiştilor reiese limpede că, de la intrarea lor în spaţiul european (venind dinspre India), extinzându-se apoi, în grupuri semnificative, chiar în ţara democraţiei americane, aceştia şi-au atribuit, cu impertinenţa lor naturală, numele altor etnii sau secte religioase, cu care nu aveau nicio legătură: gypsy (egiptean), pentru care, în veacul al XIX-lea, la noi, erau denumiţi faraoni, ori zigeuner (numele unei secte greceşti), yanser (ienicer turc) ş.a.m.d. De aceea, nu are de ce să ne mire alegerea făcută mai în anii dincoace: rromi, cu atingere gravă la imaginea unui popor care le-a acordat drepturi egale încă de la 1859, ceea ce – se pare – le era insuficient. În afara graniţelor noastre, ei nu se identifică drept ţigani, ci români, iar faptele lor reprobabile de răsunet european au atras antipatia/repulsia popoarelor occidentale asupra unei ţări prea tolerante, ai cărei locuitori nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât în multe alte părţi ale lumii Din cercetările specialiştilor reiese limpede că, de la intrarea lor în spaţiul european (venind dinspre India), extinzându-se apoi, în grupuri semnificative, chiar în ţara democraţiei americane, aceştia şi-au atribuit, cu impertinenţa lor naturală, numele altor etnii sau secte religioase, cu care nu aveau nicio legătură: gypsy (egiptean), pentru care, în veacul al XIX-lea, la noi, erau denumiţi faraoni, ori zigeuner (numele unei secte greceşti), yanser (ienicer turc) ş.a.m.d. De aceea, nu are de ce să ne mire alegerea făcută mai în anii dincoace: rromi, cu atingere gravă la imaginea unui popor care le-a acordat drepturi egale încă de la 1859, ceea ce – se pare – le era insuficient. În afara graniţelor noastre, ei nu se identifică drept ţigani, ci români, iar faptele lor reprobabile de răsunet european au atras antipatia/repulsia popoarelor occidentale asupra unei ţări prea tolerante, ai cărei locuitori nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât în multe alte părţi ale lumii. N-aş risca să afirm că asta face parte, neapărat, dintr-un program complex de compromitere a României pe plan mondial, nici nu aş exclude cu totul această ipoteză, dar, în mod sigur, e de condamnat credulitatea, ori superficialitatea, mai degrabă reaua-credinţă cu care o naţiune este anatemizată fără o cercetare temeinică a fenomenului.

Nici măcar în cazul etniei ţigăneşti nu se poate generaliza. Există, fără îndoială şi ţigani cinstiţi, iubitori de învăţătură şi cu respect pentru legi, unii sunt avocaţi, medici, profesori, artişti, personalităţi de valoare naţională ce s-au impus în ultimele 200 de ani, cum ar fi: Anton Pann, Barbu Lăutaru, Grigoraş Dinicu, Ştefan Bănică, Ion Voicu, Johny Răducanu… Şi pentru că veni vorba, nu vreau să reproduc aici ce afirma acesta din urmă despre cei de-o etnie cu el într-o emisiune televizată, cu puţin timp de a ne părăsi (TVR1, 19 septembrie 2011), mai tăios şi mai energic decât ne-am permis noi să o facem aici. Teama mea (justificată) este că afirmaţiile sale (de mare bun-simţ) n-au avut şi nu vor avea ecoul scontat în rândul acestora, prea ocupaţi să mintă, să înşele, să «ciordească», să facă orice, în afara unui lucru extrem de simplu: munca onestă. Imediat după 1989, în dispreţul legilor, concurând sălbatic pe românii puşi pe îmbogăţire rapidă, ţiganii, oricum le-am spune, au ajuns posesorii unor averi imense, ridicând palate uimitoare (prin opulenţa etalată şi prostul gust devastator), îmbrăcându-şi familiile în aur, constituind clanuri puternice care domină lumea interlopă, dar – într-o oarecare măsură – şi pe cea politică. De ei se tem jandarmii, poliţiştii, dar, mai cu seamă, oamenii cinstiţi. E meritul lui Teodor Meleşcanu care a atras atenţia, cu peste un deceniu în urmă, că pericolul de a ne «ţigăni» la propriu şi la figurat e o tristă promisiune ce s-ar putea transforma într-o realitate-coşmar: de la folosirea limbii (stropşită, murdărită), la creşterea demografică îngrijorătoare în raport cu cea a populaţiei autohtone (a se compara 409.723 persoane în 1992 cu 535.250 în 2002, cifre oficiale,  dar se pare că numărul acestora este de câteva ori mai mare!!), până la domnia şatrei în viaţa socială românească, ameninţată să devină rromânească. Există, fără îndoială şi ţigani cinstiţi, iubitori de învăţătură şi cu respect pentru legi, unii sunt avocaţi, medici, profesori, artişti, personalităţi de valoare naţională ce s-au impus în ultimele 200 de ani, cum ar fi: Anton Pann, Barbu Lăutaru, Grigoraş Dinicu, Ştefan Bănică, Ion Voicu, Johny Răducanu…  Diferenţa dintre românii cu apucături asemănătoare şi ţiganii împătimiţi de bani şi putere, pe orice cale, prin orice mijloace ar putea fi aceea sugerată de mult regretatul Johny Răducanu: Ţiganii fură că au talent, românii… că nu au talent.

Deprimante sunt două lucruri: Dacă vrei să le spui ţiganilor ţigani, nu rromi, ca să nu fie confundaţi cu românii, rişti să fii numit rasist, chiar dacă nu pe faţă.  Aberaţia corectitudinii politice bântuie şi pe la noi (Alex. Petria – 21 septembrie 2011).

Recunosc, şi eu mi-am pus întrebarea (deloc măgulitoare) de ce ţiganii din alte părţi ale lumii nu seamănă cu ai noştri. Un răspuns convingător, nici pe departe de natură să ne flateze, l-am găsit în rândurile semnate de Andrei Majuru: Aceasta se întâmplă pentru că ţiganii reprezintă un barometru social foarte fin privind nivelul de civilizaţie al popoarelor în mijlocul cărora sălăşluiesc timp de generaţii. Ei au preluat, forţat sau prin mimetism, calităţile şi defectele popoarelor în mijlocul cărora s-au aşezat. Oricât mi-ar displăcea această concluzie, trebuie să recunoaştem că există mult adevăr în acest raţionament. Din păcate!!

INSTANTANEU

O pasăre cântă în parcul oraşului. Oamenii trec atât de grăbiţi, mereu se grăbesc undeva, oare unde, oare de ce, ei nu mai văd copacii din stânga şi din dreapta lor, nu văd şi nu aud pasărea ce-şi tremură glasul deasupra celor care se grăbesc şi care, iată, au uitat să-şi mai ridice capul spre înalt, pentru că – oricum – nu le-ar folosi la nimic!! Ceva mai târziu, un bătrân, mergând agale, s-a oprit – un moment – încercând să-şi dea seama de unde vin trilurile, dar nu insistă prea mult. La urma urmei, nu ieşise la plimbare, trebuia să ajungă undeva, nu avea timp de pierdut! Apoi au trecut, în pâlcuri, elevi, conduşi de profesorul lor pentru o vizită la muzeu. Cel mai mic de statură, rămas în urmă, ridică, în sfârşit, capul… pasărea, uimită, îşi întrerupse pentru moment cântul, cercetându-l, cu ochii ei mici, pe prâslea, dar – din păcate – privirile lor nu se întâlniră, cel mic şi atât de curios grăbindu-se să-şi ajungă din urmă colegii. De undeva, din fundal se auzea respiraţia iernii, ce cobora încet, dar sigur, asupra oraşului. Oamenii se apărau în faţa frigului, punând cât mai multe haine pe ei, iar, în drum spre locurile unde lucrau ori studiau, coborau privirile, fie că erau apăsaţi de grijile cotidiene, fie că se concentrau asupra drumului alunecos, fie că zâmbeau unor imagini mişcate, din cele trecute sau cele viitoare, oricum nu aveau motive să iasă din ei!! Muzica era în ei sau nu era deloc Urmă o familie zgomotoasă, doi tineri ţinându-se de mână, mulţi, mulţi alţii, unii cu căştile în urechi, legănându-se încântaţi, în ritmul unei melodii îndrăcite, fără a avea măcar şansa de a auzi cântul curat al unei păsări mici, cu pene viu colorate în roşu, negru şi alb, ce-şi făcea conştiincios datoria, cu inocenţa milenară a naturii.

De undeva, din fundal se auzea respiraţia iernii, ce cobora încet, dar sigur, asupra oraşului. Oamenii se apărau în faţa frigului, punând cât mai multe haine pe ei, iar, în drum spre locurile unde lucrau ori studiau, coborau privirile, fie că erau apăsaţi de grijile cotidiene, fie că se concentrau asupra drumului alunecos, fie că zâmbeau unor imagini mişcate, din cele trecute sau cele viitoare, oricum nu aveau motive să iasă din ei!! Muzica era în ei sau nu era deloc. Doar unul dintre trecători, un tânăr cu faţa măslinie şi ochii vii, pătrunzători, zări sau i se păru că vede ceva în zăpada bătută de tălpile grele ale trecătorilor, se aplecă, îşi scoase mănuşile, apucându-se să scormonească zăpada până dădu la iveală trupul firav al unei păsări mici, la care culorile abia se mai distingeau. „E un sticlete”, spuse, fără să ezite tovarăşul său. „A fost”, răspunse primul, îngropând pasărea, din nou, în zăpadă, ceva mai departe de locul bătut de toată lumea atât de grăbită, încât nu ştiuse să vadă, să audă, să simtă fiorul dumnezeirii, care se aflase aproape, uimitor de aproape de ei,  …doar cântecul rămăsese între crengile copacului, pentru ca numai cei aleşi, doar ei, să-l asculte şi să se lase vrăjiţi!

Mircea Dinutz

Subscribe to comments feed Comentarii (309 publicate)

avatar
Homes For Sale Chandler AZ 23/11/2011 09:59:19
romani people an ethnic group with origins in northern India who are widely dispersed with their largest concentrated populations in Europe, especially Central and Eastern Europe, with more recent diaspora populations in the Americas and, to a lesser extent, in North Africa and the Middle East.The the capital of Italy, is called Roma in Italian and some other languages.Thanks for sharing.
avatar
Proposition du consommateur 07/11/2012 17:57:49
Re-evaluate your business plan on a regular basis. See if you are progressing or remaining stagnant. Determine if market conditions indicate that you need to change focus. Thanks a lot.
avatar
best weight loss diet 05/06/2012 18:21:48
Get help if you have a sleep disorder. Not getting a good night's sleep can negatively affect your blood sugar levels, making them higher in the morning. Sleep apnea is a serious problem for diabetics, but treatment can help lower fasting glucose significantly. Thanks a lot.
Regards,
avatar
Essence of Argan 24/11/2011 14:41:14
The join the millions of people who visit us every month. You'll be delighted to find the support you need to navigate through your day. Even better, you'll love the sense of accomplishment you'll feel when the day's done.
avatar
cell phone lookup 25/11/2011 14:16:04
The want your living room's design to showcase your sense of style but still exude comfort and be long on function. Keep the room’s uses in the forefront, and add personal flair with design and decor for a room that both lets your family kick off their shoes and makes guests say. Thanks for sharing information.
Regards,
avatar
Automotive Software 12/02/2012 13:04:46
As a result, the best choice of 2011 Christmas days gift is often a backpack, and the north face outlet backpack is beneficial. Do you agree? Backpacks come in 3 major varieties C frameless, external frame, along with the internal frame backpacks. Knowing the differences among these varieties will assist you in creating an informed buying choice. The least high-priced and simplest backpack could be the frameless kind. The key pocket of the backpack is connected to the shoulder straps.
avatar
Personal Trainer Vancouver 23/05/2012 02:11:14
Great post. I feel you are too good quality to mark intelligence! Thanks for posting, perhaps we can see more on this blog in outlook.
avatar
credit counselling 15/02/2012 08:29:49
The protesters called the election undemocratic and asked for the exclusion from political life of former high ranking Communist Party members, such as Iliescu himself. The protest rapidly grew to become what president Iliescu called the Golaniad. Thanks.
avatar
Faucet Mounts 16/02/2012 14:23:16
This is not as simple as it seems to be "just saying thanks will not just be sufficient to your work, for the tremendous lucidity in your writing. I will right away grab your rss feed to stay abreast of any updates" regards
avatar
Great post. I feel you are too good quality to mark intelligence! Thanks for posting, perhaps we can see more on this blog in outlook.
avatar
cap and gown 24/02/2012 18:26:12
I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say.
avatar
web templates 27/02/2012 09:31:53
This is not as simple as it seems to be "just saying thanks will not just be sufficient to your work, for the tremendous lucidity in your writing. I will right away grab your rss feed to stay abreast of any updates" regards
avatar
academic hood 27/02/2012 13:50:18
We have to take right decicision on right wavelength "Intimately, the post is really the greatest on this worthw hile topic. I match in with your conclusions and can eagerly look forwardtoyournextupdatesBrass Knuckle"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 306 | afişare: 1 - 10

Spune-ţi părerea despre acest articol!

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Te rog să introduci codul din imagine:

Captcha
  • Trimite unui prieten Trimite unui prieten
  • Versiune pentru imprimantă Versiune pentru imprimantă
  • Versiune text Versiune text

Informatii Autor

Mircea Dinutz Mircea Dinutz

Articolul este etichetat cu:

Acest articol nu are etichete

VOTEAZĂ ACEST ARTICOL

0